Asuminen ja ympäristö

Talousvesi, Ullatievan Vedenottamo, Lähtevä, 17.8.2022