Liikunta ja vapaa-aika

Ilmoita tapahtuma

Säännöt

ENONTEKIÖN PILKKIVIIKON KISASÄÄNNÖT

1 § Enontekiön Pilkkiviikon kilpailut ovat avoimet kaikille pilkinnän harrastajille. Kilpailijan tulee tutustua kilpailusääntöihin ja noudattaa niitä.
Kilpailuissa pilkitään yleisessä sarjassa, joissakin kisoissa voi olla oma sarja naisille, nuorille sekä lapsille.

2 § Osallistumismaksu 20 € /kilpailija/pilkkikilpailu. Lasten sarjan osallistumismaksu 2-5 €/kilpailija/pilkkikilpailu (määritelty kilpailukohtaisesti).

3 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Kilpailujen järjestäjä hankkii kalavedenomistajan luvan kilpailun järjestämiseen, joten kalastajakohtaista lupaa ei tarvitse kilpailijan hankkia vedenomistajalta.

4 § Kilpailuaika on kilpailuohjelmaan merkitty aika kussakin kilpailussa, joko kaksi tai kolme tuntia. Järjestelyolosuhteiden ja turvallisuuden niin vaatiessa voi järjestävä yhdistys muuttaa kilpailuaikaa tai paikkaa.
Pilkkikilpailun alkamis- ja päättymisaika osoitetaan selvällä merkillä. Kilpailijoiden on lopetettava pilkkiminen heti päättymismerkkiin ja siirryttävä välittömästi, 15 min siirtymäajan kuluessa punnitusalueelle.

5 § Kilpailualue on merkitty jäälle selkeästi. Pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on kielletty. Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty. Toisen kilpailijan avustaminen kilpailun aikana on kielletty (lukuun ottamatta lasten sarjaa).
Harjoittelukielto kisavesistöissä 7 vuorokautta ennen pilkkiviikon alkamista ja kestää koko pilkkiviikon kokonaisuudessaan.

6 § Akkukairan käyttö on hyväksyttävää. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen määrättyä etäisyyttä lähemmäksi on kielletty.
Peltovuoman Angelin kisoissa on etäisyys määritelty 3 m ja kaikissa muissa kilpailuvesistöissä on 5 m sääntö. Edes kanssakilpailijan myöntämällä luvalla ei saa pilkkiä tätä säännöissä määriteltyä etäisyyttä lähempänä. Kiistatilanteessa kairaaminen tulee välittömästi keskeyttää siihen asti kunnes etäisyys on luotettavasti mitattu (esim. kairaa tai mittanauhaa käyttäen).

Akkukairalla saa porata vain yhden avannon kerrallaan (eli kairatusta avannosta tulee aina pilkkiä ennen kuin saa porata  uuden avannon). Kilpailija saa hallita vain yhtä pilkkiavantoa kerrallaan. Kilpailun aikana jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn. Kaikuluotaimen ja muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty. Puhelimen käyttö hätätapauksissa sallittu.

7§ Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) onkea kerrallaan vedessä. Pilkissä saa olla vain yksi koukku tai kolmihaarainen koukku tai mormuska lukuun ottamatta kuitenkaan tasapainopilkkiä. Tasapainopilkissä sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin tai vavan väliseen siimaan. Syötin on oltava pilkin koukussa. Houkuttimien käyttö kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty. Ns. mäskäämisestä kiinni jäänyttä odottaa kilpailukielto koko pilkkiviikolle.
Kaikenlaisten liima- ja taikinasyöttien, sekä kalasyöttien (poislukien silmä) käyttö kielletty.

8 § Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntaesteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

9 § Kilpailukalaksi hyväksytään kaikki kalat lukuun ottamatta kyseisessä vesistössä olevat rauhoitetut ja/tai alamittaiset kalat. Enontekiön alueella harjuksen alamitta on 30 cm ja kaikkien taimenmuotojen alamitta 50 cm.

Saaliiksi saatu kala edellytetään tapettavaksi. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle, eikä työntää takaisin avantoon, pois lukien lain määräämät alamittaiset kalat, jotka tulee laittaa takaisin avantoon. Muut kalat on tuotava järjestäjän määräämään paikkaan. Järjestäjä ei ole velvollinen palauttamaan punnittuja kaloja kilpailijalle mutta kilpailija voi pyytäessä saada omat kalat käyttöönsä.

10 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on palkintosijojen kohdalla sama, sijoitus arvotaan.

11 § Lasten sarjassa (-12v) pilkkivillä lapsilla saa olla avustaja. Avustaja saa antaa kairausapua ja avustaa syötin laitossa sekä kalan irrottamisessa, mutta ei osallistua pilkkimiseen. Sama avustaja voi avustaa useampaa kuin yhtä lasta.

12 § Kairan suojaus. Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana aina aloitusmerkkiin asti kairan terän on oltava suojattuna, sekä lopetusmerkin antamisen jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava. Siirtymäaikana akkukairojen akut tulee olla pois paikoiltaan. Kilpailun aikana kairan tulee olla jäähän pystyyn kairattuna tai maassa ollessa teräsuoja paikalla. Säännön noudattamatta jättäminen on turvallisuusriski ja johtaa (kuten muidenkin sääntöjen noudattamatta jättäminen) kilpailusta hylkäämiseen.

13 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.

14 § Kilpailun järjestäjä nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle välittömästi punnituksen päätyttyä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

15 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuulla.

16 § Kilpailunjärjestäjällä on oikeus poistaa lähtö-, kilpailu- ja punnitusalueelta häiriötä aiheuttava henkilö.