Liikunta ja vapaa-aika

Kilpisjärven kuntosalin käyttöohjeet ja säännöt

Hyvää kuntosalietikettiä noudattamalla voimme jokainen omalta osaltamme varmistaa kaikille kuntosalikävijöille mukavan, tehokkaan ja turvallisen harjoittelun.

Kuntosalin käyttö on mahdollista päivittäin klo 15.00-22.00, pl. maanantai, keskiviikko ja perjantai, jolloin kuntosalin siivoukselle on varattu aika 07.00-09.00. Kuntosalin ikäraja on 15 vuotta. 13-14 vuotiaat saavat harjoitella kuntosalilla ainoastaan vanhempansa tai 18 vuotta täyttäneen perheenjäsenen/valmentajan seurassa. Turvallisuussyistä lapset eivät saa harjoitella/oleskella kuntosalilla. Asiaton oleskelu kuntosalilla on kielletty.

Avainkoodi on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle.

 • Salille ei saa päästää ulkopuolisia ilman lupaa
 • Avainkoodia on käytettävä aina salille tullessa
 • Asiakas vastaa koodin käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista
 • Tutustu kuntosalilta löytyvään kuntosalin turvallisuusasiakirjaan.

Kuntosalin säännöt

 • Käyttäjä sitoutuu noudattamaan salin käytön yhteisiä sääntöjä
 • Jokainen kuntosalin käyttäjä on velvollinen pitämään salin järjestyksessä ja siistinä
 • Palauta aina painot ja välineet omille paikoilleen
 • Kuntosalilla käytetään aina sisäkenkiä. Avojaloin tai ulkojalkineilla harjoittelu on ehdottomasti kielletty
 • Kunta ei vastaa pukuhuone-, naulakko- tai muihin tiloihin jätetyistä tavaroista
 • Ole huomaavainen muita käyttäjiä kohtaan ja pyyhi laite tarvittaessa käytön jälkeen. (Käytä salin reunasta löytyvää valmista puhdistusainetta)
 • Käytä treenipyyhettä, jos hikoilet paljon. Käytä aina puhtaita kuntoiluvaatteita
 • Älä jää istumaan laitteisiin sarjojen välillä, vaan tee tilaa muille kuntosalin käyttäjille
 • Jokainen kuntoilee oman kuntonsa mukaisesti ja on siitä vastuussa. Tapaturmien varalle jokainen on velvollinen itse huolehtimaan vakuutusturvasta
 • Tupakointi ja päihteiden käyttö sisätiloissa ja kuntosalin läheisyydessä on kielletty
 • Ilmoita rikkoutuneesta laitteesta tai muusta liikuntavälineestä hyvinvointiohjaajalle
 • Kuntosalin ovi pidetään aina lukittuna. Sähkölukituksen takia oven väliin ei saa jättää esineitä pitämään ovea auki
 • Illan viimeinen käyttäjä sammuttaa valot ja varmistaa, että kuntosalin ovi menee lukkoon
 • Kuntosalin käyttäjien tulee huomioida varatut kuntosalivuorot, jotka näkyvät salin käyttövuoroissa. Koulupäivän aikana koululla on kuntosalin käyttöön etuoikeus.
 • Enontekiön kunnalla on oikeus tehdä muutoksia näihin ehtoihin. Muutoksista tiedotetaan etukäteen hyvissä ajoin.

Kuntosalin vastuuhenkilö ryhmävuoroissa

 • Jokaiselle ryhmävuorolle tulee olla nimettynä vähintään yksi yli 18-vuotias vastuuhenkilö
 • Vastuuhenkilön ja heidän varahenkilönsä yhteystiedot tulee olla mainittuna käyttövuorohakemuksessa
 • Vastuuhenkilö vastaa tilojen asianmukaisesta käytöstä sekä avainkoodista, mahdolliset väärinkäytökset vuoroissa voivat johtaa vuorojen peruuntumiseen
 • Vastuuhenkilö saa avainkoodin kuntosalille hyvinvointiohjaajalta/Vapaa-aikatoimi puh. 040 7090665Vastuuhenkilö käyttää avainkoodia ryhmävuorojen yhteydessä. Yhdistysten ja seurojen valmentajilla, vuorojen vetäjillä tms. on lupa käyttää omaa avainkoodiaan vuorolle osallistuvien kanssa.

Kuntosalin käyttösäännöt saameksi

Eanodaga gieldda Gilbbesjávrri álšasále geavaheapmi

Buori álšasáleetikeahta čuovvumiin sáhttit juohkehaš iežamet oasil sihkkarastit, ahte álšasále buot geavaheddjiin lea somás, beaktilis ja dorvvolaš hárjehallan.

Álšasále sáhttá geavahit beaivválaččat dii 15.00-22.00, earret mánnodaga, gaskavahku ja bearjadaga, goas álšasále čorgemii lea várrejuvvon áigi 07.00-09.00. Álšasále ahkerádji lea 15 jagi. 13-14-jahkásaččat ožžot hárjehallat álšasáles dušše vánhemiiddisetguin dehe 18 jagi deavdán bearašlahtuin/hárjeheddjiin. Dorvvolašvuođa dihte mánát eai oaččo hárjehallat/orodit álšasáles. Áššehis orodeapmi álšasáles lea gildojuvvon.

Čoavddakoda lea persovnnalaš, iige dan oaččo addit nuppi olbmui.

 • Sálii ii oaččo luoitit olggobeale olbmuid almmá lobi haga
 • Čoavddakoda galgá geavahit álo, go boahtá sálii
 • Áššehas vástida koda geavaheamis ja das vejolaččat šaddi vahágiin
 • Oahpásnuva álšasále dorvvolašvuođaáššegirjái, mii gávdno álšasáles.

Álšasále njuolggadusat:

 • Geavaheaddji čatnasa čuovvut sále geavahusa oktasaš njuolggadusaid
 • Juohkehaš álšasále geavaheaddji lea geatnegas doallat sále ortnegis ja čorgadin
 • Máhcat álo deattuid ja biergasiid rievttes báikkiide
 • Álšasáles galgá geavahit álo sisgápmagiid. Gápmagahttá dehe olgogápmagiiguin hárjehallan lea eavttoheamet gildojuvvon
 • Gielda ii leat ovddasvástádusas gárvodanlatnjii, bivttasheaŋggastahkii dehe eará sajiide guđđojuvvon diŋggain
 • Váldde vuhtii maid eará geavaheddjiid ja sihko rusttega dárbbu mielde geavaheami maŋŋá. (Geavat válmmaš buhtistanávdansa, mii gávdno sále ravddas.)
 • Geavat trenensihkaldaga, juos bivastuvat sakka. Geavat álot buhtes lihkadanbiktasiid
 • Ále báze čohkohallat rusttegiidda hárjehallansárjjáid gaskkas, muhto baica atte saji álšasále eará geavaheddjiide
 • Juohkehaš hárjehallá iežas álššaid mielde ja juohkehaččas lea ovddasvástádus das. Bárttiid várás juohkehaš lea geatnegas ieš fuolahit dáhkádusdorvvus
 • Duhpáhastin ja gárrenávdnasiid geavaheapmi siste ja álšasále lahka, lea gildojuvvon
 • Almmut cuovkanan rusttegis dehe eará valáštallanbiergasis buresbirgenbagadallái
 • Álšasále uksa galgá leat álo lássejuvvon. Šleađgalássema dihte uvssa gaskii ii oaččo guođđit biergasiid doallat uvssa rabas
 • Eahkeda maŋimuš geavaheaddji jáddada čuovggaid ja sihkkarastá, ahte álšasále uksa manná lohkkii
 • Álšasále geavaheaddjit galget vuhtiiváldit várrejuvvon álšasálevuoruid, mat oidnojit sále geavahusvuoruin. Skuvlabeaivve áigge skuvllas lea ovdavuoigatvuohta geavahit álšasále.
 • Eanodaga gielddas lea vuoigatvuohta rievdadit dáid eavttuid. Rievdadusain dieđihit ovddalgihtii áiggil.

Álšasále ovddasvástideaddji joavkovuoruin

 • Juohke joavkovuorus galgá leat nammaduvvon unnimustá okta badjel 18-jahkásaš ovddasvástideaddji
 • Ovddasvástideaddji ja su várreolbmo oktavuođadieđut galget leat máinnašuvvon vuorroohcamušas
 • Ovddasvástideaddji vástida lanjaid áššálaš geavaheamis ja čoavddakodas, vejolaš boasttugeavaheamit vuoruin sáhtte dagahit vuoruid šluhttema
 • Ovddasvástideaddji oažžu čoavddakoda álšasálii buresbirgenbagadallis/ Astoáiggedoaibma tlf. 040 7090665
 • Ovddasvástideaddji geavaha čoavddakoda joavkovuoruid oktavuođas. Organisašuvnnaid ja servviid hárjeheddjiin, vuoruid jođiheddjiin dehe eará sullasaččain, lea lohpi geavahit iežaset čoavddakoda vuoru oassálastiiguin.

Kuntosalin käyttösäännöt englanniksi 
By following a good gym etiquette, each one of us can help ensure a comfortable, effective and safe workout for all gym users.

Access to the gym is possible daily from 15:00 to 22:00 (Mondays, Wednesdays and Fridays from 07:00 to 08:00 the gym is cleaned) The age limit of the gym is 15 years. 13-14 year olds are only allowed to exercise in the gym with their parents or a family member/coach over the age of 18. For safety reasons, children should not exercise/spend time in the gym. Unauthorized access to the gym is prohibited.

 The key code is personal, and may not be disclosed to another person.

 • No unauthorized persons may enter the gym
 • Always use the key code when entering the gym
 • The customer is responsible for the use of the key code and any damage that may result thereafter
 • Take a look at the gym safety document at the gym.

  Gym rules:

 • You agree to abide by the common rules governing the use of the gym
 • It is each gym user’s responsibility to keep the gym in order and tidy
 • Always return weights and equipment to their designated places
 • Always use indoor shoes at the gym. Exercising barefoot or with outdoor shoes is strictly prohibited
 • The municipality is not responsible for goods left in the locker room, coat rack or other premises
 • Be considerate of other users and wipe the equipment after use if necessary.

(Use the cleanser found on the edge of the gym)

 • Use an exercise towel if you sweat a lot. Always wear clean exercise clothing
 • Instead of sitting down on the equipment between sets, make room for other gym users
 • Everyone exercises according to their own condition and is responsible for it. In the event of an accident, everyone is responsible for the insurance cover themselves
 • Smoking and use of intoxicants indoors and in the vicinity of the gym is prohibited
 • Report defective equipment or other exercise equipment to the wellness instructor
 • The gym door is always kept locked. Due to the electrical locking, no objects may be left between the door to keep the door open
 • The last user of the evening turns off the lights and makes sure the gym door is locked
 • Gym users should note the booked gym shifts that appear in the gym schedule. During the school day, the school has the privilege to use the gym.
 • The municipality of Enontekiö reserves the right to make changes to these terms and conditions. Changes will be communicated well in advance