Liikunta ja vapaa-aika

Kilpisjärven kuntosalin käyttöohjeet ja säännöt

Hyvää kuntosalietikettiä noudattamalla voimme jokainen omalta osaltamme varmistaa kaikille kuntosalikävijöille mukavan, tehokkaan ja turvallisen harjoittelun.

Kuntosalin käyttö on mahdollista päivittäin klo 15.00-22.00, pl. maanantai, keskiviikko ja perjantai, jolloin kuntosalin siivoukselle on varattu aika 07.00-09.00. Kuntosalin ikäraja on 15 vuotta. 13-14 vuotiaat saavat harjoitella kuntosalilla ainoastaan vanhempansa tai 18 vuotta täyttäneen perheenjäsenen/valmentajan seurassa. Turvallisuussyistä lapset eivät saa harjoitella/oleskella kuntosalilla. Asiaton oleskelu kuntosalilla on kielletty.

Avainkoodi on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle.

 • Salille ei saa päästää ulkopuolisia ilman lupaa
 • Avainkoodia on käytettävä aina salille tullessa
 • Asiakas vastaa koodin käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista
 • Tutustu kuntosalilta löytyvään kuntosalin turvallisuusasiakirjaan.

Kuntosalin säännöt

 • Käyttäjä sitoutuu noudattamaan salin käytön yhteisiä sääntöjä
 • Jokainen kuntosalin käyttäjä on velvollinen pitämään salin järjestyksessä ja siistinä
 • Palauta aina painot ja välineet omille paikoilleen
 • Kuntosalilla käytetään aina sisäkenkiä. Avojaloin tai ulkojalkineilla harjoittelu on ehdottomasti kielletty
 • Kunta ei vastaa pukuhuone-, naulakko- tai muihin tiloihin jätetyistä tavaroista
 • Ole huomaavainen muita käyttäjiä kohtaan ja pyyhi laite tarvittaessa käytön jälkeen. (Käytä salin reunasta löytyvää valmista puhdistusainetta)
 • Käytä treenipyyhettä, jos hikoilet paljon. Käytä aina puhtaita kuntoiluvaatteita
 • Älä jää istumaan laitteisiin sarjojen välillä, vaan tee tilaa muille kuntosalin käyttäjille
 • Jokainen kuntoilee oman kuntonsa mukaisesti ja on siitä vastuussa. Tapaturmien varalle jokainen on velvollinen itse huolehtimaan vakuutusturvasta
 • Tupakointi ja päihteiden käyttö sisätiloissa ja kuntosalin läheisyydessä on kielletty
 • Ilmoita rikkoutuneesta laitteesta tai muusta liikuntavälineestä hyvinvointiohjaajalle
 • Kuntosalin ovi pidetään aina lukittuna. Sähkölukituksen takia oven väliin ei saa jättää esineitä pitämään ovea auki
 • Illan viimeinen käyttäjä sammuttaa valot ja varmistaa, että kuntosalin ovi menee lukkoon
 • Kuntosalin käyttäjien tulee huomioida varatut kuntosalivuorot, jotka näkyvät salin käyttövuoroissa. Koulupäivän aikana koululla on kuntosalin käyttöön etuoikeus.
 • Enontekiön kunnalla on oikeus tehdä muutoksia näihin ehtoihin. Muutoksista tiedotetaan etukäteen hyvissä ajoin.

Kuntosalin vastuuhenkilö ryhmävuoroissa

 • Jokaiselle ryhmävuorolle tulee olla nimettynä vähintään yksi yli 18-vuotias vastuuhenkilö
 • Vastuuhenkilön ja heidän varahenkilönsä yhteystiedot tulee olla mainittuna käyttövuorohakemuksessa
 • Vastuuhenkilö vastaa tilojen asianmukaisesta käytöstä sekä avainkoodista, mahdolliset väärinkäytökset vuoroissa voivat johtaa vuorojen peruuntumiseen
 • Vastuuhenkilö saa avainkoodin kuntosalille hyvinvointiohjaajalta/Vapaa-aikatoimi puh. 040 7090665Vastuuhenkilö käyttää avainkoodia ryhmävuorojen yhteydessä. Yhdistysten ja seurojen valmentajilla, vuorojen vetäjillä tms. on lupa käyttää omaa avainkoodiaan vuorolle osallistuvien kanssa.

Kuntosalin käyttösäännöt saameksi

Eanodaga gieldda Gilbbesjávrri álšasále geavaheapmi

Buori álšasáleetikeahta čuovvumiin sáhttit juohkehaš iežamet oasil sihkkarastit, ahte álšasále buot geavaheddjiin lea somás, beaktilis ja dorvvolaš hárjehallan.

Álšasále sáhttá geavahit beaivválaččat dii 15.00-22.00, earret mánnodaga, gaskavahku ja bearjadaga, goas álšasále čorgemii lea várrejuvvon áigi 07.00-09.00. Álšasále ahkerádji lea 15 jagi. 13-14-jahkásaččat ožžot hárjehallat álšasáles dušše vánhemiiddisetguin dehe 18 jagi deavdán bearašlahtuin/hárjeheddjiin. Dorvvolašvuođa dihte mánát eai oaččo hárjehallat/orodit álšasáles. Áššehis orodeapmi álšasáles lea gildojuvvon.

Čoavddakoda lea persovnnalaš, iige dan oaččo addit nuppi olbmui.

 • Sálii ii oaččo luoitit olggobeale olbmuid almmá lobi haga
 • Čoavddakoda galgá geavahit álo, go boahtá sálii
 • Áššehas vástida koda geavaheamis ja das vejolaččat šaddi vahágiin
 • Oahpásnuva álšasále dorvvolašvuođaáššegirjái, mii gávdno álšasáles.

Álšasále njuolggadusat:

 • Geavaheaddji čatnasa čuovvut sále geavahusa oktasaš njuolggadusaid
 • Juohkehaš álšasále geavaheaddji lea geatnegas doallat sále ortnegis ja čorgadin
 • Máhcat álo deattuid ja biergasiid rievttes báikkiide
 • Álšasáles galgá geavahit álo sisgápmagiid. Gápmagahttá dehe olgogápmagiiguin hárjehallan lea eavttoheamet gildojuvvon
 • Gielda ii leat ovddasvástádusas gárvodanlatnjii, bivttasheaŋggastahkii dehe eará sajiide guđđojuvvon diŋggain
 • Váldde vuhtii maid eará geavaheddjiid ja sihko rusttega dárbbu mielde geavaheami maŋŋá. (Geavat válmmaš buhtistanávdansa, mii gávdno sále ravddas.)
 • Geavat trenensihkaldaga, juos bivastuvat sakka. Geavat álot buhtes lihkadanbiktasiid
 • Ále báze čohkohallat rusttegiidda hárjehallansárjjáid gaskkas, muhto baica atte saji álšasále eará geavaheddjiide
 • Juohkehaš hárjehallá iežas álššaid mielde ja juohkehaččas lea ovddasvástádus das. Bárttiid várás juohkehaš lea geatnegas ieš fuolahit dáhkádusdorvvus
 • Duhpáhastin ja gárrenávdnasiid geavaheapmi siste ja álšasále lahka, lea gildojuvvon
 • Almmut cuovkanan rusttegis dehe eará valáštallanbiergasis buresbirgenbagadallái
 • Álšasále uksa galgá leat álo lássejuvvon. Šleađgalássema dihte uvssa gaskii ii oaččo guođđit biergasiid doallat uvssa rabas
 • Eahkeda maŋimuš geavaheaddji jáddada čuovggaid ja sihkkarastá, ahte álšasále uksa manná lohkkii
 • Álšasále geavaheaddjit galget vuhtiiváldit várrejuvvon álšasálevuoruid, mat oidnojit sále geavahusvuoruin. Skuvlabeaivve áigge skuvllas lea ovdavuoigatvuohta geavahit álšasále.
 • Eanodaga gielddas lea vuoigatvuohta rievdadit dáid eavttuid. Rievdadusain dieđihit ovddalgihtii áiggil.

Álšasále ovddasvástideaddji joavkovuoruin

 • Juohke joavkovuorus galgá leat nammaduvvon unnimustá okta badjel 18-jahkásaš ovddasvástideaddji
 • Ovddasvástideaddji ja su várreolbmo oktavuođadieđut galget leat máinnašuvvon vuorroohcamušas
 • Ovddasvástideaddji vástida lanjaid áššálaš geavaheamis ja čoavddakodas, vejolaš boasttugeavaheamit vuoruin sáhtte dagahit vuoruid šluhttema
 • Ovddasvástideaddji oažžu čoavddakoda álšasálii buresbirgenbagadallis/ Astoáiggedoaibma tlf. 040 7090665
 • Ovddasvástideaddji geavaha čoavddakoda joavkovuoruid oktavuođas. Organisašuvnnaid ja servviid hárjeheddjiin, vuoruid jođiheddjiin dehe eará sullasaččain, lea lohpi geavahit iežaset čoavddakoda vuoru oassálastiiguin.